Przejdź do menu Przejdź do treści

Research

Please click on selected field for more information.

For reprints of publications please contact the authors directly.

 

Bilingualism

 

Research interest: prof. Joanna Rokita-Jaśkow,  dr Agata Wolanin, dr Katarzyna Nosidlak i dr Werona Król-Gierat

Access to publication: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2022.2114788

 

About the project: Get ready for school

https://eduskills.plus/grfs

In 2018, approximately 6.9 million migrant children were present in the European Union, often lacking sufficient language skills that hinder their school readiness.

This project aims to address the language preparation needs of preschool children from migrant families, providing parents with tools to foster their children’s language competence and readiness for school.

As part of the project, a comprehensive platform will be developed, serving as a central hub for parents and teachers. This platform will focus on promoting multilingualism and fostering intercultural learning. Additionally, an e-learning app will be created, featuring modules that target vocabulary and language preparation for school. The app will be accessible in four languages – German, Lithuanian, Polish, and Slovenian.

To support language learning further, the project will provide guidelines for parents and suggest family activities that facilitate language development. Ultimately, the project aims to enhance the availability of e-learning materials for migrant parents and children, improving their access to language learning resources.

Partner organisations

 
 

Early language education

Przyswajanie języków obcych przez dzieci; Psycho- i socjolingwistyczne aspekty dwujęzyczności i wielojęzyczności, społeczno-pedagogiczne czynniki wpływające na efektywność nauczania, polityka edukacyjna i językowa, kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

Badania na ten temat prowadzi dr Joanna Rokita-Jaśkow (grant NCN 2011-2014: ‘Wczesny start językowy – wyraz aspiracji edukacyjnych rodziców czy realizacja polityki różnojęzyczności?’). 

Dziedziną tą zajmuje się również dr Werona Król-Gierat.

Wellbeing 

 

The aim of the project is to specify the factors that may  influence teacher and learner wellbeing.

Publication: https://jows.pl/artykuly/w-kierunku-dobrostanu-przyszlych-nauczycieli-jezykow-obcych

 

 

Intercultural competence

The area of expertise of dr Agnieszka Strzałka i dr Agata Wolanin.

Special educational needs

Rodzice i nauczyciele obserwują w szkołach wrastającą liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Naszym zadaniem jest stworzenie uczniom warunków szkolnych pozwalających kompensować trudności w nauce przy jednoczesnym rozpoznawaniu i wspieraniu ich uzdolnień. W celu umożliwienia im pełnego dostępu do edukacji potrzebne jest wsparcie ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, którzy potrafią rozpoznać indywidualne potrzeby ucznia i dopasować metody nauczania do specyficznych potrzeb swoich uczniów. Jak skutecznie uczyć języka angielskiego uczniów z dysleksją, autyzmem, ADHD i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Badania na ten temat prowadzą dr Werona Król-Gierat. 

Access to publication: http://www.wydawnictwoup.pl/848/Teaching-English-to-Children-with-Special-Educational-Needs.html